מכרז לאספקת חציר לשנת 2017

הספארי - המרכז הזואולוגי תל-אביב – רמת גן בע"מ

וגן החיות התנ"כי בירושלים (להלן יחד - "המזמינים")

מכרז לאספקת חציר לשנת 2017

 

1. "המזמינים" מזמינים בזה הצעות מחיר להובלת ואספקת חציר מסוג אספסת סוג א', דגן סוג א', שיבולת סוג א', בקיה סוג א' וקש סוג א' עבור הספארי ברמת-גן ועבור גן החיות התנ"כי בירושלים, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכמים המצורפים להם.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בקופות הספארי, החל מיום שלישי (7.3.17), בימים א'-ה', בין השעות  09:00 – 15:30, תמורת 700 ש"ח + מע"מ, שישולמו במזומן, או באמצעות המחאה לפקודת הספארי, שזמן פירעונה הוא יום רכישת מסמכי המכרז.
3. הצעות למכרז כאמור, יש להגיש בכתב, לא יאוחר מיום 23.3.2017 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים במשרדי הנהלת הספארי, על פי הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז. ישיבת פתיחת המעטפות תתקיים באותו היום, בשעה 12:30. מציע אשר הגיש הצעתו, יורשה להיות נוכח בישיבת פתיחת המעטפות.
4. המזמינים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת.

 

         יהודה בר, מנכ"ל                                                                                      שי דורון, מנכ"ל
המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג בע"מ                                                      גן החיות התנכ"י ע"ש משפחת טיש

 

 


 

ביום שני, ה- 1.5.2017
הספארי יהיה סגור למבקרים עקב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. בשלישי, ה- 2.5.17- יום העצמאות, הספארי פתוח.
סיור ספארי חצות

 לנועזים בלבד... בחמישי הקרוב! לפרטים נוספים והזמנות לחצו כאן

ביטול עמדת הכרטוס בכניסה לספארי של חבר/ מגה לאן
העמדה בוטלה ואיננה קיימת. על מנת לשלוף כרטיסי ספארי מעמדת הכרטוס, יש לבדוק מיקומן של עמדות כרטוס חלופיות לפני ההגעה לספארי.
לרגל שיפוץ וחידוש נרחב של חצר השימפנזים

השימפנזים לא ישהו בחצר מתאריך ה- 19.2.2017 ועד לסיום העבודות. נתראה בחצר החדשה והמורחבת!

לפרטים אודות מכרז להפקת פעילות קיץ
לחצו כאן
בית ציפורי ביצה
סגור למבקרים. עמכם הסליחה.
simply-smart | בניי� אתרי� | קידו� אתרי�
כל הזכויו� שמורות לספארי �
pornolar rokettube mobil porno porn sniper