ארה

ארה

MACAW
    
התוכים הססגוניים בולטים למרחוק. אולם, ביער הטרופי בו חיות הארות, הן נבלעות בצמחייה שצבעיה הם אדום, ירוק וכחול, בדיוק כצבעי התוכים. בצורה זו הארות מוסתרות היטב מעיני אויביהם העיקריים - העופות הדורסים.

    
ארה ארגמנית
SCARLET MACAW
Ara macao
 
 
צבעיה העזים מתמזגים עם צבעי העלווה ופירות היער הטרופי. כשהיא חסרת תנועה קשה לראותה.
   
 
ארה צהובת-חזה  
BLUE AND YELLOW MACAW
Ara ararauna

ככל התוכים, גם לה שתי אצבעות הפונות לאחור ושתיים לפנים והמקור משמש לה כרגל שלישית.
    
 
ארה ירוקת-כנף 
GREEN WINGED MACAW
Ara chloroptera

  
מקורה המעוקל, כשל כל התוכים, מתאים לפיצוח גרעינים ובלשונה העבה היא מפרידה אותם מהקליפה.


ארה מיליטרי
MILITARY MACAW
Ara miltaris 

"זוג משמים" - זכר ונקבה נפגשים ויחדיו יישארו לעולמים.
 

ארה בני-כלאיים 
HYBRID MACAW
Ara chloroptera  x  ararauna

 
ארה קנינדה   
CANINDA MACAW
Ara glaucogularis

    
בטבע חיים פחות מ- 1,000 פרטים. אלו הנמצאים בספארי הוחרמו לאחר שהוברחו לארץ באופן בלתי חוקי.
  
 
ארה יקינטונית   
HYACINTH MACAW
Anodorhynchus hyacinthinus

    
מהו גורלה של הארה הגדולה מבין הארות? מספרם בטבע נאמד בפחות מ- 10,000. כדי לשמור עליהם מפני סכנת הכחדה בטבע, מופעלים מספר פרויקטים של חינוך התושבים באזורי מחייתם. הרס מעשה ידי אדם יצר מחסור בעצי ענק, המשמשים לקינון. בשל כך נבנו במסגרת הפרויקטים תאי קינון מלאכותיים עבורם ונערך מעקב אחרי האוכלוסייה בטבע, ואלו מהווים מוקדי משיכה לתיירות אקולוגית.


ארה מרקנה   
ILLIGER’S MACAW
Propyrrhura maracana

    
האוכלוסייה של מין קטן זה נאמדת בפחות מ- 10,000. מצויה בטבע בסכנה עקב הריסת בית הגידול ביער הטרופי ובשל לכידות בלתי חוקיות לשם מכירתן כחיות מחמד. גני חיות בעולם מעודדים רבייה בשבי במטרה להשיבם לטבע.


ארה אדום-מצח
RED FRONTED MACAW
Ara robrugenys


הקטן מבין הארות הגדולות. המין נמצא בסכנת הכחדה בגלל צייד לגידול כחיית מחמד וכן בשל בירוא יערות לתעשיית הפחם.

 
קישורים:  
מחלקת העופות
סדרת התוכאים

 

pornolar rokettube mobil porno porn sniper