מכרז להפעלת מסעדה ועמדות מכירה

מכרז להפעלת מסעדה ועמדות מכירה

המרכז הזואולוגי תל אביב - רמת גן בע"מ ("הספארי")
מכרז להפעלת מסעדה ועמדות מכירה בספארי

1.    המרכז הזואולוגי תל אביב רמת גן בע"מ (להלן - "הספארי") מזמין בזאת הצעות להפעלת מסעדה ועמדות מכירה בשטח הספארי, על פי התנאים שבחוברת המכרז והסכם, על נספחיהם, ובהתאם למידע שיימסר בסיור המציעים.
2.    רשאי להשתתף במכרז מציע, אשר במשך חמש השנים האחרונות עובר לפרסום המכרז:
א.    הינו הבעלים ו/או המפעיל של לפחות שלושה סניפי / עסקי מזון, מסוג מסעדה או מזנון, בהם מוגשים במצטבר לפחות 1,000 מנות ביום; 
או לחלופין:
ב.    מפעיל ומנהל מטבח מרכזי לייצור ואספקה של מנות ומבצע שינוע של המנות למטבחי קצה ולא פחות מ-1,000 מנות ליום בפזורה של 3 מוקדי חלוקה לפחות, למפעלים, מוסדות, מסעדות, בתי מלון וכד' והוא בעל רישיון יצרן תקף לאותם מטבחים;
3.    ההתקשרות עם המציע הזוכה תיעשה לתקופה בת 3 שנים, כאשר לספארי בלבד נתונות שתי אופציות להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.  
4.    את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הנהלת הספארי, החל מיום 31/10/2017, תמורת 1,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק, שישולמו במזומן או באמצעות המחאה לפקודת הספארי שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
5.    סיור מציעים ייערך ביום 20/11/2017 בשעה 11:00. היציאה לסיור ממשרדי הנהלת הספארי. ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה ומהווה תנאי מקדמי להגשת הצעה במכרז.
6.    הצעות למכרז יש להגיש במסירה אישית במעטפה אטומה וסגורה במשרדי הנהלת הספארי, על גבי טופס ההצעה, ובצירוף כל המסמכים אשר נדרשים על פי תנאי המכרז, עד ולא יאוחר מיום 10/12/2017 בשעה 12:00.
7.    הספארי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הטובה ביותר, או הצעה כלשהי. 

        
לימור זדרוייבסקי, מ"מ מנכ"ל

המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג בע"מ


לקבלת עותק לעיון במייל – ניתן לפנות ל – sharon@safari.co.il
 

מכרז להקמת דוכני מזון בספארי – לקבלת פרטים ועותק לעיון ניתן לפנות לשרון קאופמן– sharon@safari.co.il ספארי על הבוקר - לפרטים נוספים על הסיור לחצו כאן, להזמנות התקשרו ל- 03-6320222 שלוחה 3 מה קורה בספארי בגשם? לחצו כאן לפרטים מתחדשים! חצר השימפנזים ובית ציפורי הביצה - בשיפוצים - לפרטים נוספים לחצו כאן ביטול עמדת הכרטוס בכניסה לספארי של חבר/ מגה לאן העמדה בוטלה ואיננה קיימת. על מנת לשלוף כרטיסי ספארי מעמדת הכרטוס, יש לבדוק מיקומן של עמדות כרטוס חלופיות לפני ההגעה לספארי.
pornolar rokettube mobil porno porn sniper