מכרז לאספקת חציר לשנת 2017

מכרז לאספקת חציר לשנת 2017

הספארי - המרכז הזואולוגי תל-אביב – רמת גן בע"מ

וגן החיות התנ"כי בירושלים (להלן יחד - "המזמינים")

מכרז לאספקת חציר לשנת 2017

 

1. "המזמינים" מזמינים בזה הצעות מחיר להובלת ואספקת חציר מסוג אספסת סוג א', דגן סוג א', שיבולת סוג א', בקיה סוג א' וקש סוג א' עבור הספארי ברמת-גן ועבור גן החיות התנ"כי בירושלים, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכמים המצורפים להם.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בקופות הספארי, החל מיום שלישי (7.3.17), בימים א'-ה', בין השעות  09:00 – 15:30, תמורת 700 ש"ח + מע"מ, שישולמו במזומן, או באמצעות המחאה לפקודת הספארי, שזמן פירעונה הוא יום רכישת מסמכי המכרז.
3. הצעות למכרז כאמור, יש להגיש בכתב, לא יאוחר מיום 23.3.2017 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים במשרדי הנהלת הספארי, על פי הדרישות והתנאים שבמסמכי המכרז. ישיבת פתיחת המעטפות תתקיים באותו היום, בשעה 12:30. מציע אשר הגיש הצעתו, יורשה להיות נוכח בישיבת פתיחת המעטפות.
4. המזמינים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת.

 

         יהודה בר, מנכ"ל                                                                                      שי דורון, מנכ"ל
המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג בע"מ                                                      גן החיות התנכ"י ע"ש משפחת טיש

 

 


 

ספארי על הבוקר - בשבת! לפרטים נוספים על הסיור לחצו כאן, להזמנות התקשרו ל- 03-6320222 שלוחה 3 מה קורה בספארי כשגשום? לחצו כאן לפרטים מכרז להפעלת מסעדה ועמדות מכירה בספארי – לפרטים לחצו כאן מתחדשים! חצר השימפנזים, חצר שועלי הפנק ובית ציפורי הביצה - בשיפוצים - לפרטים נוספים לחצו כאן ביטול עמדת הכרטוס בכניסה לספארי של חבר/ מגה לאן העמדה בוטלה ואיננה קיימת. על מנת לשלוף כרטיסי ספארי מעמדת הכרטוס, יש לבדוק מיקומן של עמדות כרטוס חלופיות לפני ההגעה לספארי.
pornolar rokettube mobil porno porn sniper