דפדפן זה אינו נתמך, נא לגלוש באקספלורר 11 ומעלה, או בדפדפן כרום.

אודות הספארי

חוק חופש המידע

לכל אזרח או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם להוראת חוק זה. קבלת מידע- לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת, בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.
הממונה על יישום חוק חופש המידע במרכז הזואולוגי ר"ג בע"מ : שרון קאופמן , טלפון: 03-6305345.
הגשת בקשה תעשה באמצעות טופס פנייה במייל – sharon@safari.co.il
להורדת הטופס – לחצו כאן


אגרות לתשלום:
בהתאם לתקנות חוק חופש המידע (אגרות, התשל"ט- 1999), הגשת בקשה לקבלת מידע כרוכה בתשלום אגרה, אותה ניתן לשלם בקופות הספארי באמצעות המחאה או בתשלום מזומן, בכפוף לתיאום מראש באמצעות המייל: sharon@safari.co.il ו/או office@safari.co.il.

כתובתנו: שדרת הצבי 1 רמת גן.
לשעות פעילות הקופות – לחצו כאן

אגרת בקשה: 20 ש"ח אותם יש להעביר בצרוף טופס הבקשה באמצעות המחאה לפקודת המרכז הזואולוגי ר"ג בע"מ, או בתשלום מזומן.
אגרת טיפול: 30 ש"ח לשעת עבודה באיתור המידע, מיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל משעת העבודה הרביעית.
אגרה זו תשולם באמצעות דרישה\שובר תשלום שישלח לפונה לאחר סיום הטיפול בבקשה.
אגרת הפקה: 0.2 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק. 2.5 ש"ח עבור דיסק מחשב שנמסר.
מידע מוקלט, מוסרט, או מצולם - יישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.
התחייבות לשאת בתשלום האגרות: המגיש בקשה לקבלת מידע יתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום של 150 ש"ח.