חוויות בספארי

רכישת כרטיסים

קייטנות 2018

בחירת תאריך ושעה
בחר תאריך
29/7/2018 יום ראשון בשעה 08:00 - מחזור 1 עולים לב' עד ז'
29/7/2018 יום ראשון בשעה 08:00 - עולים לכיתה א'.
5/8/2018 יום ראשון בשעה 08:00 - מחזור 2 עולים לב' עד ו'
5/8/2018 יום ראשון בשעה 08:00 - מחזור 2 עולים לא'
12/8/2018 יום ראשון בשעה 08:00 - מחזור 3 עולים לב' עד ו'
12/8/2018 יום ראשון בשעה 08:00 - מחזור 3 עולים לא'
19/8/2018 יום ראשון בשעה 08:00 - מחזור 4 עולים לב' עד ז'
19/8/2018 יום ראשון בשעה 08:00 - מחזור 4 עולים לא'