בעלי חיים

לפי מחלקה

לפי מצב שימור

יונקים
cr - בסכנת הכחדה חמורה
יונקים
vu - עתידו בסכנה
יונקים
cr - בסכנת הכחדה חמורה
יונקים
vu - עתידו בסכנה
יונקים
vu - עתידו בסכנה
יונקים
vu - עתידו בסכנה
יונקים
lc - לא בסיכון
זוחלים
vu - עתידו בסכנה
יונקים
vu - עתידו בסכנה
עופות
en - בסכנת הכחדה
יונקים
lc - לא בסיכון
זוחלים
vu - עתידו בסכנה
יונקים
lc - לא בסיכון
עופות
lc - לא בסיכון
זוחלים
lc - לא בסיכון