בעלי חיים

לפי מחלקה

לפי מצב שימור

-
יונקים
cr - בסכנת הכחדה חמורה
יונקים
vu - עתידו בסכנה
יונקים
vu - עתידו בסכנה
יונקים
vu - עתידו בסכנה
יונקים
vu - עתידו בסכנה
יונקים
vu - עתידו בסכנה
יונקים
lc - לא בסיכון
יונקים
lc - לא בסיכון
יונקים
cr - בסכנת הכחדה חמורה
זוחלים
vu - עתידו בסכנה
יונקים
en - בסכנת הכחדה
יונקים
en - בסכנת הכחדה
עופות
cr - בסכנת הכחדה חמורה
יונקים
lc - לא בסיכון
עופות
cr - בסכנת הכחדה חמורה
יונקים
en - בסכנת הכחדה
יונקים
vu - עתידו בסכנה
יונקים
lc - לא בסיכון
זוחלים
vu - עתידו בסכנה
יונקים
lc - לא בסיכון
עופות
lc - לא בסיכון
יונקים
lc - לא בסיכון
זוחלים
lc - לא בסיכון