בעלי חיים ושימור

צַב אָלְדַבְרַה עֲנָק

Aldabra Giant Tortoise

Geochelone gigantea