בעלי חיים ושימור

אוֹרַנְגּ אוּטָן סוּמַטְרָה

Sumatran Orangutan

Pongo abelii