בעלי חיים ושימור

טִיגְרִיס סוּמַטְרָי

Sumatran Tiger

Panthera tigris sumatrae