בעלי חיים ושימור

פִּיל אַסְיָאנִי

Asian Elephant

Elephas maximus