בעלי חיים ושימור

קָקָדוּ דְּקָלִים

Palm Cockatoo

Probosciger aterrimus