בעלי חיים ושימור

דֹּב חוּם סוּרִי

Syrian Brown Bear

Ursus arctos syriacus