בעלי חיים ושימור

שׁוּעַל פֶנֶק

Fennec Fox

Vulpes zerda