בעלי חיים ושימור

עֵיטָם לְבֶן-זָנָב

White-tailed Eagle

Haliaeetus albicilla