בעלי חיים ושימור

חֲתוּל חוֹלוֹת

Sand Cat

Felis margarita harrisoni