בעלי חיים ושימור

דֹּב נְמָלִים עֲנָק

Giant Anteater

Myrmecophaga tridactyla