בעלי חיים ושימור

שׁוּעָל מְעוֹפֵף ע"ש לָיִיל

Lyle's flying fox

Pteropus lylei