בעלי חיים ושימור

קָזוּאָר דְּרוֹמִי

Southern Cassowary

Casuarius casuarius