בעלי חיים ושימור

תַּנִּין הַיְּאוֹר

Nile Crocodile

Crocodylus niloticus