בעלי חיים ושימור

גּוֹרִילַת הַשְּׁפֵלָה הַמַּעֲרָבִית

Western Lowland Gorilla

Gorilla gorilla gorilla